Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này
Trường THCS Phi Tô
Số điện thoại: 0633689222; email: c2phito.lamha@lamdong.edu.vn

Thông báo!

Tải mẫu tổng hợp phổ cập các thôn 2013. Tải về tại đây.

26/11/2012

Kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên tháng 11

PHÒNG GD&ĐT LÂM HÀ
TRƯỜNG THCS PHI TÔ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phi Tô, ngày 23 tháng 11 năm 2012


KẾ HOẠCH, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KIỂM TRA TOÀN DIỆN
THÁNG 11 NĂM HỌC: 2012-2013
­­­­
          Thực hiện theo Quyết định số: 87/QĐ-GD, ngày 23/11/2012 của trường THCS Phi Tô về việc thành lập đoàn kiểm tra toàn diện tháng 11 trường THCS Phi Tô Năm học: 2012 – 2013. Đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ như sau:
            1/ Phân công nhiệm vụ:
            - Thầy Vũ Tiến Thành chỉ đạo chung công tác. Kiểm tra hoạt động sư phạm của các giáo viên Lưu Thế Cơ, Lê Đăng Thảo, Liêng Hót Hà Bân.
            - Cô Nguyễn Thị Xuân Thủy – kiểm tra đánh giá công tác của đoàn kiểm tra. Chịu trách nhiệm kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên Bùi Minh Triết.
            - Cô Trần Thị Ngà – kiểm tra nề nếp học tập của học sinh của các giáo viên được kiểm tra, kiểm tra công tác tác chủ nhiệm.
            - Cô Đoàn Thị Thu Huyền – chịu trách nhiệm về biên bản kiểm tra, tổng hợp các kết quả của đoàn kiểm tra.
            - Thầy Nguyễn Thanh Hà – chịu trách nhiệm cùng với thầy Vũ Tiến Thành kiểm tra hoạt động sư phạm của các giáo viên Lưu Thế Cơ, Lê Đăng Thảo, Liêng Hót Hà Bân.
            - Mời thầy Nguyễn Dũng tham gia vào công tác kiểm tra chung, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên Bùi Minh Triết.
2/ Thời gian cụ thể của các giáo viên:
Giáo viên, Môn
Thời gian
Ghi chú
Thầy: Bùi Minh Triết:
Tiết 1 – 8a1 thứ 5 (29/11/2012)

Môn Vật Lý
Tiết 3 – 8a2 thứ 5 (29/11/2012)
Đổi cho cô Dìm dạy thứ tiết 2 ngày 4/12/2012
Tiết 2 – 8a1 thứ 7 (01/12/2012)
Đổi tiết CN thành tiết Vật lý
Thầy: Lưu Thế Cơ:
Tiết 2 – 8a2 thứ 5 (29/11/2012)

Môn Thể dục
Tiết 2 – 6a3 thứ 7 (01/12/2012)


Tiết 3 – 6a1 thứ 7 (01/12/2012)

Thầy: Lê Đăng Thảo:
Tiết 2 – 7a2 thứ 4 (28/11/2012)

Môn Thể dục
Tiết 2 – 9a1 thứ 6 (30/11/2012)

Tiết 3 – 7a1 thứ 6 (30/11/2012)

Thầy: Hà Bân:
Tiết 4 – 8a2 thứ 5 (29/11/2012)

Môn Thể dục
Tiết 2 – 7a1 thứ 7 (01/12/2012)

Tiết 4 – 6a1 thứ 7 (01/12/2012)

          Lưu ý: Môn Vật Lý của thầy Bùi Minh Triết dạy sớm trước một tiết ở lớp 8A2, 8A1 – khi phải dự đến tiết thứ 3.
                                                                             TRƯỞNG ĐOÀN


                                                                               Vũ Tiến Thành

Không có nhận xét nào:

Bài đăng cũ